Miksi Suomessa luovuttiin nivelbusseista?

Aarne Alameri kertoo esitelmässään, miksi Suomessa on pitkälti luovuttu matalalattiaisista nivelbusseista. Perussyitä on neljä:

  1. nivelbussi on epämukava
  2. nivelbussi on lyhytikäinen ja kallis ylläpitää
  3. nivelbussi ei tarjoa telibussiin verrattuna laadukasta lisäkapasiteettia
  4. matkustusmukavuuden parantaminen edellyttää kallista, erillistä bussikaistaa

Esitelmässä käsitellään nivelbussien historiaa Suomessa ja esitetään perusteet nivelbussien tehottomuudelle ja elinkaarikustannusten epäedullisuudelle suomalaisissa kaupunkioloissa.

Download (PDF, 2.28MB)